top of page

Manuel Soto Trelles.

No noso concello entre o século XIX e o século XX destacou un home no campo da viticultura e na preocupación pola súa terra, este señor era Manuel Soto Trelles. Sobre quen afondaremos hoxe, unha persoa que desfrutaba con numerosas afeccións, tiña moitas facetas e parecía que todo o que facía facíao ben.
Quedádevos a descubrir un señor que fixo de todo e foi un referente no seu tempo.

Biografía.

Nado en Goián en 1847 e falecido en Goián o 24 de abril de 1915, con 68 anos. Era fillo de Manuel Soto Freire e de Cándida Trelles y Casas.
Polo que sabemos parte da súa formación sería no Instituto medio Xelmírez I, en Santiago de Compostela.
Este home, foi colleiteiro e un dos membros máis destacados da Cámara Agrícola do noso concello. Así saiu coma un dos escollidos para participar polo sindicato pantonés na 2ª Asemblea Agraria.

Do seu pai herdou as viñas e a paixón polo mundo do viño. O seu traballo na enoloxía conseguiu diversos premios.

Manuel Soto Trelles.PNG
Manuel Soto Trelles.PNG

Membrete empregado por Manuel Soto Trelles nas súas cartas, aquí unha do 9 de novembro de 1909, enviada a Manuel Diéguez Arias, sobre temas laborais.

Facetas.

Produtor de viño.

Anuncio Soto Trelles El Norte de Galciia 3-2-1905.PNG

Anuncio publicitario que tiveron no ano 1905 no xornal lugués "El Norte de Galicia" e no "El Regional"

En Lugo, na rúa do Bispo Aguirre tiñan un almacén de venda dos seus viños. 
Situada nos baixos da casa de D. Pedro Gil Taboada.
Así as súas viñas estaban situadas na súa parroquia en Santa María de Ferreira, estas terras tivéraas de herdanza de seu pai.

 

Á par desta labor tamén conciliaba co traballo de vivierista, onde producía castes libres de pragas e enfermidades, e era un dos poucos produtores en Galicia.

Divulgador e agrarista.

Dentro das súas múltiples facetas tamén tiña a de investigador e divulgador. O seu principal traballo foi a "Cartilla vinícola", unha obrarealizada en 1908 con dúas partes onde explicaba tódalas operacións e como facelas para a obtención dun bo caldo, dende os coidados da viña ata os preocedementos na adega. Por este traballo obtivo un premio do rei Afonso XIII outorgado en Vigo.
 

Nota de prensa do xornal "La Idea Moderna" do 27 de agosoto de 1908.

Cartilla Vinícola Manuel Soto Trelles.PNG


Conxuntamente cas investigacións que realizaba tamén adicábase a impartir charlas polos diferentes Sindicatos Agrícolas que había daquelas no noso país. Deste xeito sabemos que fóra en xullo de 1909 a Outeiro de Rei, ao seu sindicato, a impartir unha charla enmarcada nun ciclo de conferencias. A súa levara por nome "Os frutais e a horta como auxiliares da riqueza do labrador galego."

Neste sentido debemos de entender que a súa vontade por comprender o medio, facer maiores e mellores producións e a súa propia conciencia leváronno a participar de forma moi activa nas diferentes Asambleas agrarias que houbo en Galicia a comezos do século XX. Mesmo foi un dos encargados do sector vitivinícola nestas reunións.

 

Home político.

Neste aspecto non era difícil imaxinar que Soto Trelles ao ser un home con certa formación e moitas inquedanzas, tamén ía verse involucrado en aspectos da vida cotiá do noso concello.

Deste xeito sabemos que chegou a ostentar o cargo de fiscal, devandito posto podía ser ocupado por persoas cun mínimo de formación e sobretodo que tiveran certa sona no seu entorno. 

Nota de prensa no "El Norte de Galicia" do día 2 de setembro de 1909. De cando presentouse candidato ao cargo.

Manuel Soto Trelles 2-9-1909 Fiscal El Norte de Galicia.PNG


Mesmo antes de ocupar este cargo ben sabemos que sempre estivo interesado e preocupado polos problemas do seu entorno máis próximo. Así sabemos que en 1908 dirixira unha carta ao xornal "El Norte de Galicia" denunciando un brote de febre tifoidea na aldea de Goián e nos arredores. Sabemos que afectou a nove veciñas.
 

Nota de prensa no "El Norte de Galicia" do día 17 de outubro de 1908.

Pasamento.

Falecería con 68 anos en 1915, un home que adicara toda a súa vida ao campo e ao seu concello. Probablemente un adiantado en certa forma a súa época que soupo ver a importancia do sector primario e da súa necesaria visión técnica para tentar acadar maiores rendementos e para paliar problemas que tiña o devandito agro galego.
 

Morte MST 1 27-4-1915 El Regional.PNG
Morte MST 2 27-4-1915 El Regional.PNG

Nota de prensa do 27 de abril de 1915 no xornal "El Regional".

Bibliografía.

- Notas de prensa do xornal lugués "El Norte de Galicia", "Diario de Galicia", "La Idea Moderna" e "El Regional" consultadas no portal "Galiciana".

bottom of page