top of page

Mapas de Pantón

Nesta nova investigación, traemos unha serie de mapas ilustrativos de como foi na historia a ordenación administrativa do territorio que comprende hoxe en día Pantón, tanto os coutos, coma as xurisdiccións e as nosas queridas freguesías.

A continuación amosámosvos os diferentes mapas que amosan esta división administrativa:

1º 𝑀𝑎𝑝𝑎

Nesta cartografía observamos os diferentes coutos existentes no século XVIII.

O mapa centrado en Pantón basease no traballo:

Rubén Castro Redondo, Cartografía Digital de Galicia en 1753. Jurisdicciones, provincias y Reino, Andavira Editora, Santiago de Compostela, 2019.

118211853_4264339806970374_2991049896305

2º 𝑀𝑎𝑝𝑎

Distribucións das parroquias antes do arranxo de 1891.

118271696_4264339843637037_3019155514316

3º 𝑀𝑎𝑝𝑎

Distribucións das parroquias despois do arranxo de 1891.

118072029_4264339853637036_4390467013802

4º 𝑀𝑎𝑝𝑎

Distribución actual das parroquias pantonesas.

7.png
bottom of page