top of page

Mina das Bornogueiras.

Na parroquia de San Martiño de Pantón sitúase ao sur da propia aldea de Bornogueiras unha antiga mina de ferro. Así neste lugar apreciamos unha gran abertura no terreo feita na rocha e onde apreciamos unha entrada a unha galería. Ao entrarmos atopamos unha segunda galería na man esquerda pero colapsou a entrada desta galería e non se pode acceder.
A galería principal ten unha curvatura cara a esquerda. As medidas son de ancho 0,65 m, de longo 16 metros e na parte máis alta 1,85 m.

Neste lugar a maiores hai unha edificación moi sinxela que ben podería ter sido para gardar o material para a extracción do ferro.

A maiores coñecemos sabemos que na casa das Bornogueiras houbo unha fragua, deste xeito extraerían o ferro desta mina e traballaríanno aló.

IMG_3169.JPG
IMG_3172.JPG
IMG_3172.JPG

Unhas imaxes da entrada da mina das Bornogueiras,

IMG_3174.JPG

O detalle da marca dunha barrena no terreo excavado na entrada da mina.

IMG_3179.JPG

Imaxe do fondo da galería principal da mina das Bornogueiras, onde podemos observar derrubos da propia mina.

Oco na parede que podería empregado noutro momento para a colocación dun candil.

IMG_3177.JPG
IMG_3196.JPG

Fotografía que amosa o fin da cavidade excavada na rocha.

IMG_3198.JPG
IMG_3199.JPG
IMG_3201.JPG

Imaxes da galería secundaria moito menos excavada, que moi probablemente sufriu un gran colpaso, o que explicaría a cantidade de escombros.

IMG_3195.JPG

Esta mina é o hábitat dunha colonia de morcegos.

IMG_3208.JPG
IMG_3216.JPG
bottom of page