top of page

Pazo de Láncara.

Neste apartado poderedes atopar unha serie de investigacións que temos levado a cabo para afondar en determinados temas relacionados co noso concello. 
Así calquera persoa que teña unha historia, información ou curiosidade sobre algúns dos temas tratados por nós, estaremos máis que encantadas de que nolo fagades chegar.

SAM_7582.JPG

Igrexa de Santo André de Següín.

Historia.

Esta edificación foi construída por Pedro Suárez de Varela e Quiroga, foi cabeza da xurisdición de Láncara, así tiña terras tanto en Ourense coma en Lugo, deste xeito a parroquia de Següín era da súa xurisdición, por este motivo atopamos no templo desta freguesía pantonesa os escudos das familias do pazo de Láncara.

Así en 1753 aparece como veciño de Láncara e dono do pazo don Pedro Isidro Yebra e Pimentel, familia a súa vinculada ás liñaxes de Temes, Ulloa, Vilamarín, Yebra e Pimentel.

SAM_7800.JPG

Detalle dos 3 principais escudos da Casa de Graíces.

SAM_7802.JPG

Detalle de outras 2 pedras armeiras na edificación.

Descrición.

Pazo con muro perimetral, sitúase ao carón da igrexa da freguesía. Dentro das súas propiedas atopamos un hórreo e diferentes construcións anexas para usos agrícolas. Dentro das dependencias do inmoble destaca unha torre onde nunha das súas fachadas atópanse diferentes escudos das familias.

No espazo que hoxe ocupa o cemiterio atopamos un pombal que noutros tempos foi pertenza da casa-torre de Graíces.

SAM_7812.JPG

Parte lateral do recinto, ca torre no medio do plano.

SAM_7804.JPG

Vista frontal do paso ca entrada principal.

SAM_7795.JPG

Imaxe do pombal, agora incorporado no camposanto da freguesía

SAM_7803.JPG

Plano xeral da torre onde baixo o tellado apreciamos os escudos.

bottom of page